top of page

Programa Formatiu

L ́Equip d ́Urgències i Emergències Sanitàries (EqÜES) és una associació juvenil nacional sense ànim de lucre formada per professionals de la salut (medicina, farmàcia, infermeria) i estudiants universitaris. Actualment, tenim dos seus principals, a Pamplona (lligada a la Universitat de Navarra) i a Barcelona (Universitat de Barcelona, campus Clínic i Bellvitge). Des del 2016, el nostre objectiu principal és la difusió i ensenyament de coneixements relacionats amb la salut, específicament primers auxilis i prevenció de la drogodependència, a alumnes des de primària a batxillerat, professorat, formació professional, i altres professionals no sanitaris (podeu comprovar els dies i les institucions amb les quals col·laborem al calendari de la web, www.somoseques.org). Estem conscienciats de la necessitat i la importància de la educació accessible i personalitzada en aquest àmbit. Tothom té dret a aprendre a salvar una vida.


Les activitats dedicades a l ́atenció de primers auxilis estan dissenyades per propiciar amb un programa dinàmic i personalitzat coneixements d'urgències o emergències que es puguin donar a l'ambient diari de l'alumne o participant. La clau d'aquest ensenyament és la personalització, seguint un programa que s'ajusta a la edat i les necessitats o experiències pròpies del participant, amb interactivitat.


En general, la nostra formació es divideix en:

  • Part teòrica: inclou l'atenció a traumatismes, fractures, ferides o laceracions, cremades, obstrucció de la via aèria (OVACE) i la identificació d'una parada cardiorespiratòria. En cursos superiors o si hi ha interès, podem incloure el protocol d ́actuació davant una crisi epilèptica i la identificació precoç de l'infart agut de miocardi i l'ictus. La nostra docència està centrada sempre en la detecció precoç i avís als serveis d'emergència si fos necessari.

  • Part pràctica: adreçada especialment a la parada cardiorespiratòria i la RCP bàsica, posant èmfasi en la detecció, avís a emergències i maniobres de ressuscitació. En aquesta part pràctica solem incloure també l'actuació en cas d'OVACE.

La durada ideal d'aquesta formació és 1h per part (un total de 1:30-2h).


Les activitats de prevenció de drogodependència són un programa dedicat a la descripció i difusió d'informació sobre les drogues d'abús més prevalents al nostre medi, especialment en adolescents a partir de 14-15 anys . Incloem al nostre programa tant drogues “legals” i de fàcil adquisició com alcohol o tabac, com la marihuana, cocaïna, amfetamines, opiacis, i bolets al·lucinògens. Aquesta formació és especialment personalitzada a les necessitats i condicions individuals del centre interessat.

 

Amb l ́objectiu d ́aportar una educació accessible i personalitzada en salut a tothom, us convidem a contactar amb nosaltres per més informació o suggeriments de formació en el vostre centre/organització/grup. Gràcies per endavant pel interés!

bottom of page